جست و جو
تصویر ماه
ورود به صفحه مدیریت سایت
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

کروتون(کرچک هندی)

 نام علمی: Codiaeum variegatum

 نام لاتین: Garden Croton

 خانواده: افوربیاسه-Euphorbiaceae

 

کاملیا

 نام علمی:Camellia japonica 

 نام لاتین:  Rose of winter

 خانواده: چای  Theaceae -

 

کاج مطبق (آرائوکاریا آمریکایی)

 نام علمی: Araucaria excelsa

 نام لاتین: Norfolk Island Pine

 خانواده: آراکریاسه(Araucariaceae)

 

گندمی

 نام علمی: Chlorophytum comosum

 نام لاتین: Spider plant

 خانواده: خنجریان Agavaceae Liliaceae -

 

دیفن باخیا

 نام علمی: Dieffenbachia amoena

 نام لاتین: Dumb cane

 خانواده: Araceae

 

پیله آ

 نام علمی: Pilea cadierei
 نام لاتین: Aluminium plant
 خانواده: Urticaceae

 

حسن یوسف

 نام علمی: Coleus Blumei

 نام لاتین: Solenostemon Scutellarioides

 خانواده: نعنائیان - Lamiaceae


 

تتراستیکما(موچسب - مو شاه بلوط)

 نام علمی:  Terastigma vainieranum      
 نام لاتین: Chestnut vine
 خانواده:  Vitaceae


 

پوتوس ابلق

 نام علمی: Scindapsus aureus

 نام لاتین: Devil"s Ivy

 خانواده: گل شیپوریان ، Araceae


 

پرنده بهشتی(استر)

 نام علمی: juncea Strelitzia

 نام لاتین: Rush-leaved strelitzia

 خانواده: استرلیتزیاسه ، Strelitziaceae

 

 

پپرومیا قاشقی

 نام علمی:  Peperomia magnoliifolia  
 نام لاتین: Desert Privt

 خانواده: فلفلی ها ، Piperaceae

 

 

پاندانوس

 نام علمی: Pandanus Veitch
 نام لاتین: Veitchs Screwpin
 خانواده: کادی ها،Pandanaceae