صفحه اصلي > گیاهان آپارتمانی > دراسنا(بلالی-نقره ای)

دراسنا(بلالی-نقره ای)


15-10-1393, 22:16. نويسنده: ناروش

هوالشفیعنام علمی:Dracaena massangeana

نام لاتین:Dracaena

خانواده: روساسه-Ruscaceae

فارسی رایج: دراسنا نقره ای (بلالی)

فارسی اصیل:شیان (اشاره به شیره خشک شده گیاه که شبیه سر اژدها است ) ، خون سیاوشان


برگها در این گونه پهن تر با نوار های سفید موازی در متن سبز است.مانند دیگر گونه های دراسنا با قطع جوانه انتهایی می توان گیاه را دو یا سه شاخه نمود.در نور بیشتر نوارهای سفید رنگ برگ جلوه بهتری دارند.گیاهان جوان برای کشت گروهی با گیاهان دیگر مناسب اند .


نیازها:


نور: نور کامل. ولی آفتاب مستقیم ظهر به برگها صدمه می زند . برای مدت 3-2 هفته سایه راتحمل می کند.


دما: در 13درجه نیز زنده می ماند ولی 18 درجه مناسب تر است.در دمای بالای 24 درجه به غبار پاشی روزانه و اکسیژن زیاد نیاز دارد.


آبیاری: تابستان: دو بار در هفته. زمستان: یک بار در هفته.هرگز خاک باتلاقی نشود . زهکش را بازدید کنید .


رطوبت: غبار پاشی دو بار در هفته با آب بدون املاح وسبک . در دمای بالاتر غبار پاشی روزانه لازم است.


تغذیه: دو هفته یک بار در فصل رشد (بهار و تابستان).


خاک: پیت یا لیمونی .


تعویض گلدان: هر سال تا وقتی گیاه جوان است . از چهار سال به بالا هر 3-2 سال یک بار.


تمیز کردن برگها: با پارچه یا اسفنج خیس . براق کننده: حداکثر یک بار در ماه.


تکثیر: گرفتن قلمه از شاخه های مسن در اواخر زمستان(ساقه ها را به طور افقی در شن قرار دهید)، کاشت بذر در دمای 30 درجه در بهار ، خوابانیدن شاخه ها در بهار.


مواظبت از برگها:

الف – با یک دست برگ را نگه دارید و با دست دیگر با پارچه یا اسفنج مرطوب برگها را تمیز کنید.

ب- نوک برگهای خشک شده را جهت جلوگیری از پیشروی به قسمتهای سالم برگ با قیچی قطع کنید.


عوارض و درمان:


توقف رشد و ریزش برگهای پایین: عامل: هوای سرد . درمان: رفع عوامل.


برگها و شاید ساقه و ریشه در حال پوسیدن بوده گیاه خودرا انداخته است:عامل:باتلاقی شدن خاک . زهکش را بازدید کنید . سطح خاک در فاصله بین دو آبیاری خشک شود.


برگهای جدید ریز و رشد بهاره کند است: دو هفته یک بار طبق دستور تغذیه مصنوعی کنید.


تغییر رنگ برگها و لکه های برجسته قهوه ای زیر آنها و روی ساقه:عامل: آفت. درمان:سمپاشی زیر برگها با سم نفوذی و پاک کردن لکه هاپس از 48 ساعت و هر هفته تکرار سمپاشی تا 4 هفته.


لکه سوخته روی برگها: در آفتاب غبار پاشی نکنید.


لکه های خاکستری متمایل به قهوه ای روی برگها: عامل: قارچ بوتریتیس.


ریزش برگهای پایین: عامل: هوای گرم و خشک . درمان: آبیاری و غبار پاشی.


برگهای زرد و تار عنکبوت در زیر آنها: عامل: کنه ریز قرمز.


برگها رنگ پردیده اند: عامل: نور کم . درمان: رفع عوامل.


منبع:

http://jahankoodak-ai.com

گلهای آپارتمانی و مشاوره گیاه پزشکی-مهندس اسماعیل پیش بین-چاپ هشتم-انتشارات نوپردازان.

 

تصاویر گیاه دراسنا(نقره ای- بلالی):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بازگشت