جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

بگونیا ببری

 نام علمی: Begonia tiger

Tiger paw Begonia نام لاتین: 

 خانواده: بگونیاسانان (Begoniaceae)

 

بگونیا تکمه ای

 نام علمی: Begonia multiflora   
 نام لاتین: Begonia
 خانواده: Begoniaceae

 

برگ انجیری

 نام علمیNstera Deliciosa :

 نام لاتینSwiss Cheese Plant :

 خانواده: گلشیپوریان، Araceae

 

بامبو

 نام علمی:Dracaena sanderiana

 نام لاتین:Lucky bamboo

 خانواده: روساسه، Ruscaceae

 

بلپرون

 نام علمی:Beloperone guttata

 نام لاتین: میگویی-Shrimp plant

 خانواده:Acanthaceae 

 

اسپاتی فیلوم

  نام علمی: Spathiphyllum wallisii

  نام لاتین: Peace lily/spathe flower   

  خانواده: گل شیپوریان، Araceae

 

استرپتوکارپوس

 نام علمی: Streptocarpus

 نام لاتین: Cape primrose

 خانواده: ژسزیاسه

 

آویز فوشیا

 نام علمی:Fuchsia 

 نام لاتین: Fuchsia

 خانواده: Onagracea

 

اسپارمانیا

 نام علمی: Sparmannia africana

 نام لاتین: African hemp - african

 خانواده: تیلیاسه

 

استنوکارپوس

 نام علمی:Stenocarpus Sinuatus 

 نام لاتین: Firewheel Tree 

 خانواده: Proteaceae

 

اشوریا

 نام علمی: Echeveria gibbiflora

 نام لاتین:Mauna loa

 خانواده:Crassalaceae، سدوم ها

 

اسکیمیا ژاپنی

 نام علمی:Skimmia Japonica

 نام لاتین:Skimmia

 خانواده:Putacees ، مرکبات