جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

ارکیده فالانوپسیس

 نام علمی :Phalaenopsis Orchid

 نام لاتین :PhalaenopsisOrchid

 خانواده :Orchidacae، ارکید، ثعلب

 

ارکیده سیمبیدیوم

 نام علمی :Cymbidium Orchid

 نام لاتین:Cymbidium Orchid

 خانواده:Orchidaceae، ارکید،ثعلب

 

ارکیده دندروبیوم

 نام علمی:  Dendrobium Nobile  

 نام لاتین:Showy Dendrobium

 خانواده: ارکید، ثعلب - Orchidaceae  

 

آکالیفاهیسپیدا

 نام علمی: Acalypha Hispida
 نام لاتین: Fox Tail
 خانواده: افوربیاسه - Euphorbiaceae

 

آکالیفامارژیناتا

 نام علمی Acalypha marginat :

 نام لاتین:Fox tail

 خانوادهEuphorbiaceae- افوربیاسه :

 

ابرون کبیر

 نام علمی:Sempervivum Tectorum

 نام لاتین:Houseleeks

 خانواده: سدوم ها، Crassulacea

 

آماریلیس

 نام علمی :amaryllisBelladonna

 نام لاتین :Jersey lily

 خانواده :Amaryllidaceae، آماریلیداسه

 

آناناس زینتی

 نام علمی: Ananas comosus variegatus
 نام لاتین: Ivorypineapple
 خانواده: Bromeliaceae ، آناناس

 

آلوکازیا-فیلگوش-باباآدم

 نام علمیAlocasia Amazonica :

 نام لاتین:Elephants ear

 خانواده: - Araceaeگلشیپوریان

 

آلوورا

 نام علمی : Aloe vera
 نام لاتین: Aloe vera
 خانواده : Asphodelaceae ، سریشیان 

 

آگلونما نخشید

 نام علمی: Aglaonema Commutatum

 نام لاتین: Chinese evergreen

 خانواده: Araceae ، گل شیپوریان

 

آگلونما پاتایا

 نام علمی: Pattaya Aglaonema
 نام لاتین: Pattaya chinese evergreen
 خانواده: گل شیپوریان - Araceae