جست و جو
تصویر روز
آمار بازدید سایت

مطالب سایت

آزالیای آزاله(خرزهره هندی)

  نام علمی :rhododendron simsii

  نام لاتین :Indian azalea

  خانواده :reicaceae  - ایریکاسه

 

آفلاندرا

 نام علمی: Aphelandra spuarrosa
 نام لاتین: zebra plant - گورخری 
 خانواده: Acanthaceae

 

آلاماندا

 نام علمیAllamanda cathartica :

 نام لاتینGolden Trumpet :   
 خانواده: apocynaceae -خرزهره

 

اشینانتوس

 نام علمی: Aeschynanthus speciosus

 نام لاتین:Basket plant 

 خانواده:Gesneriaceae 

 

اریکا پالم وحشی

 نام علمی:ARECA TRIANDRA

 نام لاتین:   wild areca palm   

 خانواده: اریکاسه، نخل - ARECACEAE

 

آرمریا

 نام علمی:Armeria Maritime

sea pink – sea thrift نام لاتین:

 خانواده:Plumbaginaceae

 

ابوتیلون گل گاو پنبه ای

 نام علمی: ABUTILON STRIATUM
 نام لاتین:Flowermaple
 خانواده: پنیرک MALVACEAE

 

اریکا پالم

 نام علمی: Chrysalidocarpus Lutescens
 نام لاتین: Areca Palm      
 خانواده: اریکاسه - نخل

 

آرالیای دروغی

 نام علمی:  Dizygotheca elegantissima

 نام لاتین:False aralia

 خانواده: عشقه سانان - Araliaceae

 

آرالیای پنجه ای برگ پهن

 نام علمی:Aralia japnica   
 نام لاتین: False castor oil plant
 خانواده:Araliacees

 
صفحه قبل صفحه بعد